shopify
analytics tool

UAT Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de arhitect şef

concurs-angajare
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau in domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • pentru candidatul admis în urma concursului se va solicita certificatul de atestare emis de Registrul Urbaniştilor din România;
 • cunoştinţe de operare pc – nivel bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 martie 2017, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 08 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

2 Comments on "UAT Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de arhitect şef"

 1. Deontologul crede ,,că este cazul să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră în cazul în care ați participat la concursuri pentru angajare în domeniul public și vi s-a părut că lucrurile nu s-au desfășurat tocmai normal, fiind avantajați de la început cei ce aveau să fie câștigători. Ar trebui să denunțăm mai des astfel de lucruri, pentru că la un moment dat, din cauza incompetenței celor ce au fost „aleși” prin „concurs” vom avea cu totii de suferit!” Toate bune si frumoase, dar cum s-au desfasurat concursurile in perioada 2012-2016? De ce deontologul a tacut? Aproape 65% din salariatii UAT Tecuci sunt din acea perioada, si marea majoritate de o crasa incompetenta. Ca sa nu mai spun ca tot ei decid angajarile. Ciocul mic!

 2. Suspect!!! Cerinte de mare masterant dar pentru pc trebuie sa stie asa putin?

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!