shopify
analytics tool

Toate informaţiile de interes public trec pe la Primărie

infoPrimarul Municipiului Tecuci a dat o dispoziţie privind stabilirea procedurii de furnizare a informaţiilor de interes public de către UAT Tecuci, instituţiile şi serviciile publice de interes local precum şi de către centrele financiare din municipiul Tecuci. ”Începând cu data de 26.03.2012, furnizarea informaţiilor de interes public de către UAT Tecuci, instituţiile şi serviciile publice de interes local precum şi de către centrele financiare din municipiul Tecuci, se va face de către compartimentul specializat din cadrul autorităţii şi instituţiilor susmenţionate. În acest sens directorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local precum şi ai centrelor financiare vor nominaliza o persoană responsabilă cu furnizarea acestor informaţii. Persoanele nominalizate au obligaţia transmiterii informaţiilor de interes public, săptămânal, sau ori de câte ori e nevoie, la adresa de e-mail: cabinetprimar@municipiultecuci.ro. Începând cu aceeaşi dată, orice informaţie de interes public furnizată în alte condiţii decât cele stabilite prin prezenta dispoziţie, va fi considerată neoficială. Domnule primar, hai dom’le odată cu ziarul ce atâta stand-by!

About the Author

Marian Topriceanu
Vezi profilul acestuia pe FACEBOOK

3 Comments on "Toate informaţiile de interes public trec pe la Primărie"

  1. Domnule Buchir….!! Chiar credeţi că veţi primi vreun răspuns la cererea dumneavoastră pe care aţi depus-o la Primări Tecuci, în baza legii care reglementează liberul acces la informaţiile de interes public ???
    Vă înşelaţi ! Ar fi bine să vă pregătiţi de pe acum acţiunea în contencios pe motivul netransmiterii informaţiilor de interes public solicitate Primăriei Tecuci.

  2. In data de 26.03.2013, am depus la Registratura Primariei Municipiului Tecuci o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, sub numarul 8377/PF, prin care am solicitat sa mi se transmita copii de pe toate Procesele Verbale ale Sedintelor Consiliului Local Tecuci din anul 2013, de orice rang: ordinare, exceptionale sau de indata.
    Aceasta, desi exista obligativitatea afisarii lor pe site-ul Primariei. Lipsa de transparenta poate fi interpretata ca o acoperire la modificari ulterioare.

  3. CostacheL Petrache | 27 martie 2013 at 07:13 | Răspunde

    Teribila dictatura. Nici in comunism nu era asa.

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!