shopify
analytics tool

Industrial

Campusul, un vis amăgitor

În luna martie anul curent era prevazuta finalizarea campusului preuniversitar întrucât in anul 2008 s-a decis înfiinţarea acestui . Acesta trebuia să deservească şcolarizarea elevilor de la Grupul Şcolar Industrial, fiind pevazut cu 24 săli…