shopify
analytics tool

O sinteza a raportului Poliţiei Locale pentru anul 2011

  Conform raportului de activitate pentru 2011, agenţii Poliţiei Locale au aplicat în anul anterior, 1940 de sancţiuni (310 cu avertisment şi 1630 cu amendă) în cuantum de 265302 lei. Tot în 2011, 13 poliţişti au fost sancţionaţi disciplinar. Începând cu 1 ianuarie 2011, conform Legii nr. 155/2010, s-a înfiinţat Poliţia Locală în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii: ordine şi linişte publică, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, evidenţa persoanelor, alte domenii stabilite de lege. În anul 2011, fiind în continuare sub incidenţa O.U.G. 63/2010, care modifică şi completează legea 273/2006, privind reducerea cheltuielilor de personal şi reorganizarea unităţii administrativ-teritoriale, Poliţia Locală a Municipiului Tecuci, potrivit organigramei şi statutului de funcţii aprobat de Consiliul Local, îşi desfăşoară activitatea cu un număr de funcţionari publici repartizaţi după cum urmează: în Serviciul Ordine Publică şi Pază Obiective – 20 agenţi, Compartimentul circulaţie rutieră – 5 agenţi, Dispecerat – 5 agenţi, Compartimentul disciplina în construcţii, afişajul stradal şi protecţia mediului – 5 agenţi, Tesa – 5 funcţionari publici. Pe parcursul anului 2011 pentru buna desfăşurare a activităţilor şi pentru a răspunde cu promptitudine tuturor solicitărilor, poliţiştii locali au fost nevoiţi să presteze 1793 ore suplimentare. Poliţia Locală cu atribuţiile, drepturile şi sarcinile cuprinse în Legea 155/2010 în perioada analizată, respectiv 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011, a acţionat prioritar pentru îndeplinirea principalelor obiective cu toate că odată cu înfiinţarea ei au apărut şi multe neajunsuri şi disfuncţionalităţi. Atât Legea Poliţiei Locale cât şi regulamentul de aplicare al acesteia prevăd ca pentru operaţionalizarea structurilor de Poliţie Locală să se preia din cadrul aparatului de specialitate al primarului, personalul responsabil în controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ. Preluarea nu s-a efectuat, astfel că pentru noile domenii date în competenţă a fost alocat un număr de 5 poliţişti, aceştia trebuind să se familiarizeze cu procedurile, termenii şi legislaţia de specialitate într-un termen relativ scurt.
Sancţiuni de-o parte şi de alta
În anul 2011 au fost aplicate 1940 de sancţiuni (310 avertismente, 1630 amenzi) în valoare de 265302 lei. Cele mai multe amenzi (672) s-au aplicat în domeniul circulaţiei pe drumurile publice. În perioada analizată 1 poliţist local a fost sancţionat disciplinar cu „retrogradare din funcţia publică”, 4 cu „diminuarea drepturilor salariale” iar în 8 cazuri a fost aplicată „mustrarea scrisă”. „Având în vedere că aproape jumătate din efectivul nostru este blocat în posturile de pază, automat eficienţa poliţiştilor în celelalte domenii de activitate nu este aşa cum ne-am fi dorit să fie”, mai este precizat în raport.
Perfecţionarea poliţiştilor în centrele specializate MAI
„Activitatea poliţistului local este permanent monitorizată de către toţi membrii societăţii, deoarece poliţistul local activează în rândul oamenilor, cu ajutorul oamenilor şi în beneficiul acestora. Pentru aceasta s-a alocat un timp însemnat pregătirii profesionale. Agenţilor din această structură li s-au prelucrat permanent noutăţile legislative, li s-a asigurat o pregătire fizică corespunzătoare. Agenţii au fost testaţi permanent privind cunoştinţele şi abilităţile necesare unei bune activităţi. Mai mult printre obiectivele anului 2012 se numără perfecţionarea unui important număr de poliţişti locali tecuceni în centrele specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor”.

Total cheltuieli alocate pe anul 2011: 990 000 lei
Total sume cheltuite pe anul 2011: 894 075 lei

Fii tu primul care comentează on "O sinteza a raportului Poliţiei Locale pentru anul 2011"

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!