shopify
analytics tool

Sfinţii Trei Ierarhi

sursa: razbointrucuvant.ro

La 30 ianuarie îi prăznuim pe Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur – care au vieţuit în secolul IV -, ca pe cei mai mari Învăţători şi Păstori ai Bisericii. Sf. Trei Ierarhi au avut o contribuţie importantă în tâlcuirea Sfintei Scripturi şi în lupta pentru apărarea credinţei apostolice de învăţăturile eretice din acea vreme. Despre cei trei stâlpi ai Bisericii găsim în „Vieţile Sfinţilor”, o alcătuire a lui Ioan, episcopul Evhaitei. ”(…) Sf. Ioan Gură de Aur a întrecut pe toţi înţelepţii elinilor cu cuvintele şi mai ales cu iscusinţa, înlesnirea şi frumuseţea vorbirii; şi atât de bine a tâlcuit dumnezeiasca Scriptură şi a săvârşit evangheliceasca propovăduire, încât dacă n-ar fi fost sfântul acesta, îndrăznesc a zice că ar fi fost de trebuinţă să mai vină încă o dată pe pământ Stăpânul Hristos. Iar spre fapte bune atât de mult s-a suit, încât pe toţi i-a întrecut, fiind izvor al milosteniei şi al dragostei, râvnitor de obşte cu iubirea de fraţi şi cu învăţătura lui; şi a trăit 63 de ani, păscând Biserica lui Hristos şase ani. Apoi s-a săvârşit în Comane, surghiunit de Eudoxia, împărăteasa, şi de episcopii cei pizmăreţi. Sf. Vasile cel Mare a întrecut mult în cuvinte, nu numai pe cei din vremea lui, ci şi pe cei vechi; pentru că s-a ostenit la învăţătură foarte mult, şi deprinzând toate învăţăturile ştiinţei, din fiecare a câştigat biruinţă. Asemenea încă s-a iscusit şi în filosofia cea practică şi prin aceasta a sporit spre privirea celor înalte. S-a suit la scaunul arhiepiscopal al mitropoliei Cezareei Capadociei, cînd era de 37 de ani, ocârmuind Biserica opt ani; apoi, s-a dus către Domnul, fiind în scaunul arhiepiscopatului său. Sf. Grigorie la atâta înălţime a cuvântării de Dumnezeu s-a suit, încât toţi se biruiau de înţelepciunea lui, atât în cuvinte cât şi în dogme; pentru aceasta a câştigat numirea de „Cuvântătorul de Dumnezeu”. El a ocârmuit Biserica Constantinopolului 12 ani şi a trăit 80. Când s-a făcut patriarh, a aflat în cetate numai o biserică a dreptcredincioşilor şi când a lăsat scaunul, a lăsat numai una eretică. Şi mergând la Arianz, moşia sa, unde, cugetând pururea la Dumnezeu şi făcându-se cu totul strălucită oglindă a Lui, s-a sfârşit cu pace (…)”. Dintre faptele lor minunate mai amintim doar că cele două Liturghii înfrumuseţate şi desăvârşite de doi dintre ei (Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Vasile cel Mare) le poartă şi astăzi numele şi se săvârşesc în Biserica Ortodoxă.

Fii tu primul care comentează on "Sfinţii Trei Ierarhi"

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!