shopify
analytics tool

Şedinţa Consiliului local Tecuci

Consiliul Local TecuciJoi, 25 februarie 2010, a avut loc obişnuita şedinţă de consiliu local pentru luna februarie 2010. Şedinţa a fost deschisă de consiliera State Gina care a început prin aşi cere scuze pentru eventualele greşeli, aceasta fiind prima şedinţă de consiliu pe care o conduce. Au urmat apoi urările de „La mulţi ani!” adresat atât de preşedinta de consiliu cât şi de toţi consilierii, viceprimarului Cristi Basalic, care îşi sărbătorea în această zi, împlinirea anilor. Constatându-se legalitatea şedinţei prin participarea a 18 din 19 consilieri, s-a trecut la votarea proceselor verbale ale şedinţei ordinare din 28 ianuarie şi a celei extraordinare din 4 februarie 2010, ultima cu unele amendamente semnalate de consilierul Tudor Luciano, întrunind majoritatea voturilor. Se trece apoi la prezentarea proiectelor, menţionându-se din start faptul că primul proiect, respectiv cel privind aprobarea suspendării activităţii pentru baia comunală şi închiderea ei temporară, se amână pentru şedinţa următoare. Apoi, proiectul nr. 4, privind prelungirea contractului de închiriere nr. 78450 din 1.10.2009 încheiat între Primăria locală şi Universitatea „Dunărea de Jos” se aprobă în final cu chiria de 1,5 euro pe mp respectiv 315, 62×1,5 euro egal 473,43 euro lunar. Foarte corectă şi la obiect a fost şi intervenţia consilierului local Florea Costică pledând pentru acest lucru ţinând cont de dorinţa tinerilor de a urma cursuri superioare aici, la Tecuci, dar şi pentru faptul că Universitatea va permite Casei de Cultură ca pe perioada în care aceasta va intra în procesul de renovare, să-şi desfăşoare aici, gratuit o parte din activităţi.
Invitată la această şedinţă de consiliu, doamna Manuela Cepraga, directoare a Bibliotecii Municipale, a adresat tuturor invitaţia ca pe data de 10 martie să participe la Bibliotecă la Inaugurarea Centrului de Internet pentru publicul tecucean, acţiune care, în judeţul Galaţi, debutează cu biblioteca tecuceană.
Din raportul Poliţiei municipale pentru luna ianuarie 2010, am remarcat faptul că lucrătorii criminalişti, au participat în luna trecută la un număr de 19 cazuri, cu 9 mai puţine ca în această perioadă a anului trecut. Au fost efectuate patruzeci de controale la societăţi de pe raza municipiului precum şi la agenţi economici. în această perioadă, s-au înregistrat două accidente rutiere, ambele uşoare la care motivul a fost acelaşi – traversarea neregulamentară. In luna ianuarie 2010, lucrătorii poliţiei s-au deplasat la un număr de 113 apeluri 112 iar dintre acestea, un număr de 17 sesizări au îmbrăcat un caracter penal.
Urmărind Raportul Serviciului Public pentru Situaţii de Urgenţă (SPVSU), am remarcat faptul că  unitatea şi-a desfăşurat în anul trecut întreaga activitate având drept obiectiv principal acţiunea de prevenire prin control, asistenţă tehnică de specialitate dar şi informarea, preventivă a populaţiei. Astfel, de-a lungul anului, s-au executat un număr de 1879 de controale la gospodăriile populaţiei care au vizat modul de respectare a regulilor şi măsurilor de stingere a incendiilor dar, în acelaşi timp controalele au vizat şi modul de respectare a regulilor privind protecţia împotriva inundaţiilor în zonele riverane râului Bârlad şi pârâului Tecucel precum şi reguli de comportare pentru diferite situaţii de urgenţă în funcţie de riscurile identificate în plan teritorial.
Astfel, au fost efectuate controale la Casa de Cultură, la Spitalul Municipal, la Bibliotecă, la Muzeul Mixt şi în multe alte unităţi, acţiuni care aii vizat în principal sistemul de management dar şi existenţa unor evidenţe şi planuri specifice de acţionare în situaţii de urgenţă. Cu toate acestea, în anul 2009, SPVSU a participat la stingerea a 24 de incendii dintre care cele mai multe – 10 – au fost la locuinţe particulare.
în anul 2009 au fost planificate şi executate un’ număr de şapte exerciţii de alarmare şi simulare pentru anumite evenimente nedorite, acţiuni care şi-au atins scopul.
Referitor la obiectivele prevăzute a se realiza în anul 2010, foarte importantă rămâne pregătirea şi executarea în condiţii optime a exerciţiilor de alarmare publică şi dotarea punctelor de comandă al CLSU cu mijloace şi materiale conform standardelor operaţionale în vigoare dar şi participarea   perativă şi eficientă la limitarea oricăror efecte negative provocate, de posibile tipuri de riscuri în teritoriul administrativ al municipiului Tecuci. în finalul prezentării, consilierul local Diaconu a apreciat acest raport considerându-l foarte bine documentat şi cu un mod corect din punct de vedere informativ, în concluzie, un exemplu de cum trebuie prezentat un raport.
Ultimul punct al ordinei de zi a fost alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie acesta fiind consilierul local Manoliu Codruţ.
Convocarea Consiliului local al Municipiului Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 25.02.2010, orele 16.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării activităţii pentru baia comunală şi închiderea temporară a unităţilor;
2 Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul privat al acestuia, a unor suprafeţe de teren; Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi aprobarea unui schimb imobiliar între Consiliul local al Municipiului Tecuci şi ri¬nul Sava Cristinel din corn Corod, jud. Galaţi; Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 78450/1.10.2009, încheiat între Primăria Municipiului Tecuci şi Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea rambursării unor sume declarate neeligibile, privind implementarea proiectului PHARE RO; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului dc specialitate al primarului, pe anul 2010;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat de ordonatorul principal de credite;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public local de Poliţie Comunitară, pe anul 2010;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public local de Asistenţă Socială, pe anul 2010;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, pe anul 2010;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public local de Evidenţă a Persoanelor, pe anul 2010;
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute las data de  31.11.2009;
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Serviciului Public local de Asistenţă Socială, corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute la data de 31.11.2009;
Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Local de Poliţie Comunitară, corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute la data de 31.11.2009;
Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute la data de 31.11.2009;
Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor, corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute la data de 31.11.2009;
Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Prestări Servicii, Cimitir, corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute la data de 31.11.2009;
Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Serviciului Public „Administrarea pieţelor, obor, baie comunală” Tecuci, corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute la data de 31.11.2009; ‘ x.
Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Muzeului Mixt Tecuci, corespunzător tranşelor de, vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute la data de 31.11.2009;
Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Casei de Cultură Tecuci, corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute la data de 31.11.2009;
Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Municipiului Tecuci, corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţii corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesiei avute la data de 31.11.2009;
22 întrebări, interpelări, petiţii (Informare privind activitatea desfăşurată în luna ianuarie 2010 de către Poliţia Municipiului Tecuci; Raportul de activitate al Serviciului Public Voluntar pentru  Situaţii de Urgenţă Tecuci pe anul 2009; Raport de activitate – referitor la asistenţii personali).

Sursa: A consemnat Iancu AIZIC – ziarul Observator T

Fii tu primul care comentează on "Şedinţa Consiliului local Tecuci"

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


Scrie în căsuţă rezultatul adunării de mai jos: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.