shopify
analytics tool

Şedinţa Consiliului local Tecuci

sigla municipiului TecuciJoi, 27 mai 2010,a avut loc în sala mare a [intlink id=”14″ type=”category”]Primăriei[/intlink], şedinţa ordinară a Consiliului local a municipiului [intlink id=”499″ type=”page”]Tecuci[/intlink], pentru luna mai 2010. Adunarea a fost deschisă de consilierul local, Papuc Petre, preşedinte de şedinţă, care, după ce a constatat [intlink id=”13″ type=”category”]legalitatea [/intlink]acesteia prin prezenţa a 17 din cei 19 consilieri – doi consilieri fiind învoiţi motivat – a început prin a supune la vot procesele verbale a şedinţelor ordinare din 29-04 2010 şi extraordinare din 12.05.2010, aprobate în unanimitate. S-a trecut apoi la discutarea [intlink id=”25″ type=”category”]proiectelor [/intlink]din ordinea de zi. Primele trei proiecte au fost imediat aprobate iar la punctul 4 respectiv „proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil” fiind vorba de un teren în suprafaţă totală de 15.464 mp de pe strada Gh. Petraşcu nr. 64-66, au existat mai multe discuţii. Astfel, domnul consilier Papuc se abţine motivând lipsa PUG care trebuia să fie finalizat de mai mult timp. Consilierul local Florea Constantin, este pentru a se aproba acest proiect iar domnul primar Eduard Finkelstain spune printre altele: „situaţia grea prin care trecem, ne obligă să recurgem la astfel de acţiuni, mai ales ţinând cont de faptul că în ultimii ani nu am mai vândut aproape nimic, aceasta fiind o ultimă dar concretă situaţie de a ne mai reabilita financiar”.
Au mai existat apoi discuţii şi la punctul nr. 6 respectiv proiectul privind închiderea [intlink id=”26″ type=”page”]taberei [/intlink]de sinistraţi de pe terenul fostelor unităţi militare. S-a specificat încă din start faptul că cine nu va avea unde locui, nu va fi obligat să părăsească tabăra dar îşi va plăti singur [intlink id=”22″ type=”page”]utilităţile[/intlink]. Consilierul Diaconu arată faptul că dacă în anul 2008 costul unui modul suportat de primărie a fost de cea. 350 lei lunar, în anul 2009 acesta a fost de 638 lei. Se constată apoi că o bună parte din locuitorii taberei au avut şi unele venituri dar nimeni nu a declarat acest lucru, mulţi dintre aceştia sunt consumatori de băuturi [intlink id=”22″ type=”category”]alcoolice [/intlink]iar când li s-au oferit la unii garsoniere, aceştia au refuzat. Consilierul local Vasile Dănăila [intlink id=”499″ type=”page”]Pazvante[/intlink] aduce la cunoştinţă faptul că împreună cu viceprimarul Basalic lucrează la un proiect de selecţionare a sinistraţilor după nevoile acestora subliniind faptul că cei care totuşi nu se pot întreţine să fie oricum [intlink id=”335″ type=”category”]sprijiniţi [/intlink]în acest sens, însuşi cuvântul „tabără” înseamnă gratuitate dar să se ţină seama că de la inundaţii au trecut de acum trei ani şi în acest timp se puteau realiza multe.
Punctul nr.7, respectiv – Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, a fost amânat.
Inainte de a se trece la discuţii, dl. primar a înmânat o Diplomă de Onoare, agentului Condrache Vasile de la Poliţia municipală Tecuci pentru prinderea unui [intlink id=”233″ type=”category”]infractor [/intlink]dat în urmărire generală pe ţară, acaparat în zona municipiului Tecuci.
Trecându-se la discuţii, consilierul Chivu repune problema străzilor din jurul Pieţei agroalimentare, reparate anul trecut şi acum deteriorare, întrebând cine suportă reparaţiile, răspunsul primit fiind că ele se află încă în garanţie. Consilierul Papuc, intervenind la această discuţie, propune mărirea perioadei de garanţie a lucrărilor.
Consilierul Butunoi arată faptul că anumite familii şi mai ales [intlink id=”590″ type=”post”]firme[/intlink], aruncă diverse reziduuri menajere în diferite ape şi râuri ce trec pe raza municipiului, cerând sprijin de la Agenţiile de Mediu în acest sens. Punctul la care, consilierul Pazvante solicită Poliţiei mai multă atenţie la paza şi mai ales la curăţenia oraşului subliniind rolul poliţiei comunitare. Consilierul Diaconu reia problema câinilor vagabonzi, arătând că ei se înmulţesc vizibil trebuind luate urgent măsuri. De asemenea, propune găsirea unui loc pentru Casa [intlink id=”25″ type=”category”]Căsătoriilor [/intlink]şi chiar reducerea unor taxe în acest sens. Dl. consilier Papuc revine la situaţia foarte tensionată a locuitorilor străzilor Tudor Pamfile, Nicoreşti unde mai mulţi proprietari din această zonă, prezenţi la această şedinţă, au arătat că locuinţele lor se distrug pe zi ce trece din cauza [intlink id=”17″ type=”category”]traficului [/intlink]greu de pe aceste străzi.
Din informarea Poliţiei municipiului Tecuci cu activitatea desfăşurată în luna aprilie, am constat faptul că lucrătorii criminalişti au participat la un număr de 17 cercetări la faţa locului faţă de numai 12 în luna trecută. S-au înregistrat 4 infracţiuni de furturi din autoturisme prin spargerea geamurilor, toate în timpul zilei.
Au fost depistaţi 31 de vagabonzi şi cerşetori şi au fost aplicate 208 sancţiuni contravenţionale. S-au desfăşurat acţiuni pe linia [intlink id=”296″ type=”category”]taximetriei [/intlink]ilegale, fiind sancţionaţi 56 de taximetrişti. Au fost ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare de 6.000 lei marea majoritate fiind produse cu termene expirate.
în luna aprilie au existat 139 apeluri SNUAU 112 din care 26 s-au confirmat iar 19 din ele au vizat fapte de natură penală. In final a fost stabilit preşedintele de şedinţă pentru luna iunie, acesta fiind consilierul local Bălănică Traian.
Şedinţa ordinară din data de [intlink id=”19″ type=”category”]27.05.2010[/intlink], orele 16.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei Tecuci, a avut următoarea ordine de zi:
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la situaţiile financiare anuale şi a contului anual de execuţie a bugetului local de venituri şi cheltuieli la 31.12.2009.
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat, pe anul 2010.
3 Proiect de hotărâre privind acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, pentru persoane fizice, în anul 2010.
4 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil.
5 Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil.
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii taberei de sinistraţi.
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare, autorizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate.
8 Intrebări, interpelări, petiţii ( Informare cu activităţile desfăşurate de lucrătorii Poliţiei municipiului Tecuci în luna aprilie 2010; Adresa Instituţiei Prefectului nr. 110/ 17.05.2010).
Autor Iancu AIZIC – Observator T

Fii tu primul care comentează on "Şedinţa Consiliului local Tecuci"

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*