shopify
analytics tool

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru functia de Director Executiv la Poliţia Locală Tecuci

politia-locala-tecuci-concurs-2016

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, funcţie publică de conducere, Director Executiv – Poliţia Locală Tecuci.  Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) şi art. 50 alin (1,2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

1. MORARU MARIN Director Executiv poliţia Locală U.A.T.- Municipiul Tecuci – ADMIS
2. NEACŞU VIOREL Director Executiv -Poliţia Locală U.A.T.- Municipiul Tecuci – RESPINS nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 54 lit. f) din Legea nr. 188/1999

■ Având în vedere prevederile art. 49 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, secretarul comisiei de concurs doamna Chiriac Rodica a solicitat telefonic, în data de 18.11.2016, ora 10:40, candidatului NEACŞU VIOREL, să prezinte comisiei de concurs exemplarul original al adeverinţei nr. 2706/12.09.2007 emisă de Academia de Studii Economice din Bucureşti – departamentul de Formare Permanentă şi diploma care atestă absolvirea studiilor postuniversitare de specializate conform anunţului. Telefonic candidatul a comunicat secretarei comisie de concurs că nu deţine documentele solicitate şi nu le poate prezenta în original. Fată de cele expuse, comisia de concurs apreciază că domnul NEACŞU VIOREL nu poate face dovada îndeplinirii cerinţei din anunţul de concurs publicat în M. OF. nr. 1407/25.10.2016, Partea a îndeplinirii cerinţei de studii de master sau postuniversitare de specialitate. De asemenea, precizăm că nu sunt îndeplinite prevederile art. 54 lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
■ Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.11.2016, orele 10,00, la sediul U.A.T. – Municipiul Tecuci
■ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
■ Contestaţiile se vor depune la secretarul comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Chiriac Rodica – consilier superior Comp. GRUFP;
■ Afişat astăzi: 18.11.2016, ora 5:40 la sediul U.A.T.- Municipiul Tecuci

Membrii comisiei:
Fotache Valerica – Secretar UAT municipiul Tecuci

Gradea Lucian – Şef Serviciu ADPP
Trifan Dan – Şef Serviciu Investiţii

Butunoiu Nicoleta – Şef Serviciu – Reprezentant Instituţia Prefectului Galaţi
Radu Adrian Inspector – reprezentant Instituţia Prefectului Galaţi
Secretar: Consilier Supuperior Chiriac Rodica

Fii tu primul care comentează on "Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru functia de Director Executiv la Poliţia Locală Tecuci"

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!