shopify
analytics tool

Profitul gros, nevirat de Grosu

Daniel-Grosu

Continuăm în acest articol cu articolul 5 din raportul Camerei de conturi Galaţi 108/10.01.2014

UAT Tecuci:
a) nu a urmărit respectarea de către SC Pieţe Zone Verzi SA Tecuci, societate cu capital integral al UAT Tecuci a destinaţiei sumei de 365.000 lei (3,6 miliarde lei vechi) alocată din bugetul local al Mun. Tecuci pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Modernizarea Piaţa Agroalimentară”, conform convenţiei privind finanţarea lucrărilor de interes public la SC Pieţe Zone Verzi SA Tecuci nr. 14378/PJ/21.05.2013, dar care, în fapt, a fost utilizată de societatea comercială pentru rambursarea unei obligaţii financiare rezultate din contractul de împrumut nr. 47/4672/06.06.2006 încheiat de Serviciul public Administraţia Pieţelor, Oborului, Baie comunală (în prezent SC Pieţe Zone Verzi SA Tecuci cu BCR SA – Sucursala Tecuci, obligaţii care nu constituiau o prioritate întrucât creditul avea scadenta în anul 2016 şi nu se înregistraseră plăti restante.
b) a încheiat nelegal convenţia nr. 14378/PJ/21.05.2013 deoarece:
– Nu a existat hotărâre de consiliu local pentru aprobarea convenţiei;
– Potrivit legii, ordonatorul principal de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetul local, numai pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite SC Pieţe Zone Verzi Să Tecuci era societate comercială înfiinţată conform legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi, în condiţiile arătate, conducătorul societăţii nu avea calitatea de ordonator de credite.
– Că societate comercială, SC Pieţe Zone Verzi Să Tecuci avea propriul buget de venituri şi cheltuieli (aprobat de AGA) şi, în consecinţă, nu putea beneficia de subvenţii/finanţări de la bugetul local.
– A decis dizolvarea SC Pieţe Zone Verzi SA Tecuci, potrivit hotărârii AGA nr. 15/24.05.2013 şi a HCL nr. 78/24.05.2013 fără a urmări încasarea de la SC Pieţe Zone Verzi Să Tecuci a dividendelor cuvenite bugetului local al Mun. Tecuci din profitul net al anului 2012, în suma de 281.180 lei (2,81 miliarde lei vechi), potrivit hotărârii AGA nr. 14/24.05.2013 şi al procesului verbal de şedinţa al AGA nr. 12/24.05.2013, nefiind respectate astfel prevederile pct. 3.5 din anexă la ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

Decide următoarele măsuri:
Veţi dispune măsurile legale pentru efectuarea de cheltuieli numai în legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare a entităţilor publice, cu respectarea principiilor de economicitate, eficientă şi eficacitate în administraţia patrimoniului public şi privat al UAT Tecuci.
Veţi stabili întinderea prejudiciului rezultat din finanţarea fără respectarea prevederilor legale a SC Pieţe Zone Verzi Să Tecuci, la care se vor adăuga dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare şi veţi lua măsurile legale în vederea recuperării acestora.
Veţi dispune măsurile legale în vederea încasării veniturilor cuvenite la bugetul local al UAT Tecuci

6 Comments on "Profitul gros, nevirat de Grosu"

 1. daniel grosu il are in spate pe taicasu care e consilir judetean n a lucrat niciodata pana sa l votam noi pe taicasu

 2. Grosu din acest articol e ruda cu Grosu- consilier judetean?
  Dar Costin-Galbenus cu Costin – consilier local?
  Dar Butunoiu PDL cu Butunoiu PSD!
  E lumea asa de mica, sau in Tecuci se lucreaza pe familii?

 3. Oho, DECI:
  – Galbenus frauda
  – Grosu frauda
  – Negru frauda
  Dar cu liceul doi cum e? Tovarasa Ciocanel tot la fel a facut cu banii pentru fatada liceului ?
  Ia uite ma gasca lui Tucal f…. bani tecucenilor, “Noul Tecuci, tepe cat cuprinde!”

  DNA, cand o sa actionati si o cereti a…. Tuchel Gerdardt Daniel? E nevoie oare sa dupunem noi cetatenii plangeri penale in masa?

 4. sigur Tuchel va spune ca si aici tot fostul primar e de vina…

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!