shopify
analytics tool

Muzeul mixt

Muzeul Mixt TecuciStr. 1 Decembrie 1918 nr. 36
Clădirea acestei instituţii – proiectată şi construită în ultimul deceniu al secolului al XlX-lea de un arhitect italian necunoscut – este considerată drept cea mai frumoasă din municipiu. Concepută iniţial ca imobil de locuit, ea exprimă gustul pentru fast al comanditarului său (Anton Cincu), dorinţa acestuia de a realiza ceva cu totul deosebit, care să provoace privitorului impresia de „jamiais vu”.
Privind-o dinspre strada 1 Decembrie 1918, ea reţine atenţia prin faţada primitoare, bogat ornamentată, prin rezalitul care se desprinde de linia acesteia, şi care şi-a aşezat frontonul triunghiular pe coloanele zvelte cu capiteluri compozite, prin ferestrele cu încrucişare simplă -grupate două câte două – care conţin, la rându-le, medalioane şi arhivolte ce se sprijină pe console proeminente, toate acestea fiind concepute în stil baroc.  Spaţiul interior – fragmentat în opt camere şi saloane, între care trei sunt veritabile reuşite artistice, ce se disting prin chenarele de plafon, stucuri colorate şi motivele vegetale – dezvăluie gustul pentru pitoresc şi senzualitate al proprietarului. Sala mare de recepţie, cea mai spaţioasă dintre acestea, acoperă o suprafaţă de 96 mp şi are o înălţime de aproape 5 m.  Uşile – încoronate cu frontoane clasice – sunt pictate, iar stucaturile plafonului sunt înnobilate cu foiţă de aur. Două benzi paralele cu rozete specifice Renaşterii italiene – ce includ între ele un registru simplu cu lanţ – sunt menite să umple marginile plafonului şi să sublinieze frumuseţea elipsei compartimentului central, dominat de un medalion alcătuit din ghirlande şi de capete de amoraşi din care coboară un candelabru graţios cu cârcei din bronz.
Sufrageria se distinge prin mulurile masive din stuc, care imită grinzile din lemn şi protuberantele sculptate.
„Salonul muzelor” rămâne însă cea mai fastuoasă dintre toate încăperile acestui edificiu. Pereţii înalţi – fragmentaţi de cei 14 pilaştri decorativi şi benzile cu ornamente florale pictate – sunt secţionaţi de mai multe uşi cu arhivolte baroce şi de două ferestre. Motivele pictate de pe tăbliile uşilor alternează în mod inspirat cu ornamentele în relief ale plafonului dreptunghiular, care diferă ca decoraţie de cel al sălii de recepţie. O friză de factură renascentistă, decorată cu vrejuri ondulate de acant, delimitează în mod discret pereţii de plafon. Jocul intensităţilor luminoase, cantitatea de umbră şi culorile pale sporesc vivacitatea spaţiului arhitectural care încântă ochii şi fac să vibreze sufletul celui ce pătrunde aici.
Faţada laterală de la miazăzi este mult mai ornamentată decât cea principală. Mascând golul creat de uşă în zidul rezalitului, o bandă-chenar se încheie cu un coronament baroc, dominat de o mască grotescă feminină. Uşa din fier forjat a prilejuit meşterului feronerist să se depăşească, acesta oferindu-ne, într-un spaţiu destul de restrâns, patru variante de ornamente repetitive, geometrice şi vegetale, cea mai reuşită fiind cea a lunetei cu patru sectoare dispuse în formă de evantai. Mai sus a fost improvizat un fronton triunghiular, iar acrotera de acoperiş include un medalion în care se găseşte înscrisă monograma ultimului proprietar, Theodor Cincu, cel ce avea să doneze frumosul edificiu, cu un singur cat, Muzeului de Arheologie din Tecuci, întemeiat în anul 1934.

Fii tu primul care comentează on "Muzeul mixt"

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


Scrie în căsuţă rezultatul adunării de mai jos: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.