shopify
analytics tool

Hotărâri absurde cu scrisori şi diplome în Consiliul Local Tecuci

Ciocănel Adriana

Scrisori şi diplome în Consiliul Local Tecuci

Consiliul Local Tecuci lasă loc şi pentru teatrul absurdului. Primarul municipiului, Daniel Ţuchel, este iniţiatorul a 9 proiecte de hotărâre prin care s-au aprobat scrisori de mulţumire însoţite de diplome pentru directorii de şcoli care au demisionat în semn de protest la auzul veştii că ISJ îi va înlocui. În primul rând aceste proiecte de hotărâre nu au temei juridic.

Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de interes local privind educaţia, asta însemnând suportarea de cheltuieli pentru întreţinerea spaţiilor instituţiilor şcolare, şi oferă sporuri sau alte facilităţi personalului didactic, conform legii 215/2001, art. 36, alin. 6, lit. a 1 respectiv alin. 19 lit. b. Unde se încadrează cele 9 proiecte de hotărâre de aprobare a scrisorilor de mulţumire? Scrisorile de mulţumire publică şi diplomele nu pot fi considerate facilităţi.

În al doilea rând există o meteahnă de câţiva ani a sistemului educaţional românesc de a nu se organiza concursuri pentru ocuparea posturilor de directori pe motiv că n-a fost încă elaborată metodologia. Niciun partid aflat la putere n-a schimbat situaţia. Astfel că directorii sunt numiţi anual cu delegaţie şi schimbaţi din funcţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean la comandă politică aşa cum s-a întâmplat şi în cazul de faţă. Nimic nou sub soare.

Asta nu înseamnă că cei numiţi nu pot fi persoane cu mari calităţi poate chiar cele mai nimerite pentru a manageria unităţile educaţionale. Primarul a decis să facă tam-tam abia acum, pentru că în ultimii doi ani directorii numiţi au avut şi girul PNL şi a încercat să inducă în eroare prin redactarea acelei scrisori deschise către ministrul Educaţiei, acuzând doar PSD-ul de astfel de practici.

Paralela-45-Tecuci-ConcediiReclama ^

S-a cerut retragerea celor 9 proiecte

Consilierul PSD, fost cadru didactic, Neculai Chivu a solicitat iniţiatorului de proiect să le retragă de pe ordinea de zi. “Sunt de acord cu actul de mulţumire dar există o nedreptate. A mulţumi la doar 9 oameni din cele aproximativ 500 de cadre didactice ar fi o nedreptate. Spre exemplu La Colegiul de Agricultură şi Economie pentru aceleaşi rezultate directorul adjunct primeşte mulţumiri, directorul nu. Haideţi să scoatem de pe ordinea de zi aceste proiecte până pregătim mai bine acest act de mulţumire”.

Primarul a refuzat precizând că “Diferenţa dintre cei care au rămas pe funcţii şi cei care n-au rămas deşi au avut aceleaşi rezultate este că unii fac parte din PSD şi alţii nu. Nu cred că asta trebuie să fie unitatea de măsură”. Primarul a apreciat faptul că directorii au demisionat în semn de protest.

Poţi citi AICI textul scrisorii de mulţumire adresată fostului Director Profesor Ciocănel Adriana. În acest Document aveţi şi conţinutul celorlalte scrisori. Directorii demişi nici nu au participat la sedinţă. Probabil pentru ca nu au dorit sa se umple de ridicol.

Vă prezentăm mai jos textele articolelor de lege invocate în expunerea de motive a iniţiatorului. Vă rugăm să găsiţi dumneavoastră argumentele care să susţina legal această hotărâre. Aşteptam şi decizia Prefecturii.

Constitutia României – Art 32
(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
(3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
(4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
(5) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii.
(6) Autonomia universitară este garantată.
(7) Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.

Art 121
(1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii.
(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe.
(3) Autorităţile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui şi în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.

Carta europeană a autonomiei locale – ART. 3
Conceptul de autonomie locala
1. Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a treburilor publice.
2. Acest drept se exercita de consilii sau adunari, compuse din membri alesi prin vot liber, secret, egal, direct si universal, care pot dispune de organe executive si deliberative care raspund in fata lor. Aceasta dispozitie nu aduce atingere, in nici un fel, posibilitatii de a recurge la adunari cetatenesti, referendum sau orice alta forma de participare directa a cetatenilor, acolo unde aceasta este permisa de lege.
Art. 4
Intinderea autonomiei locale
1. Competentele de baza ale autoritatilor administratiei publice locale sunt prevazute de Constitutie sau de lege. Totusi aceasta dispozitie nu impiedica atribuirea unor competente autoritatilor administratiei publice locale, in scopuri specifice si in conformitate cu legea.
2. Autoritatilor administratiei publice locale le este recunoscuta, in cadrul legii, capacitatea deplina de a-si exercita initiativa in toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competentelor lor sau care nu sunt atribuite unei alte autoritati.
3. Exercitiul responsabilitatilor publice trebuie, de maniera generala, sa revina, de preferinta, acelor autoritati care sunt cele mai apropiate de cetateni. La atribuirea unei responsabilitati catre o alta autoritate trebuie sa se tina seama de amploarea si de natura sarcinii, precum si de cerintele de eficienta si economie.
4. Competentele atribuite autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa fie, in mod normal, depline si exclusive. Ele nu pot fi puse in cauza sau limitate de catre o alta autoritate centrala sau regionala, decat in cazurile prevazute de lege.
5. In cazul delegarii competentelor de catre o autoritate centrala sau regionala, autoritatile administratiei publice locale trebuie sa beneficieze, pe cat posibil, de libertatea de a adapta actiunea lor la conditiile locale.
6. Autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie consultate, pe cat posibil, in timp util si in mod adecvat, in cursul procesului de planificare si de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc in mod direct.

Codul civil al României – Teritorialitatea legii civile Art. 7
(1) Actele normative adoptate de autoritatile si institutiile publice centrale se aplica pe intreg teritoriul tarii, afara de cazul in care se prevede altfel.
(2) Actele normative adoptate, in conditiile legii, de autoritatile si institutiile administratiei publice locale se aplica numai in raza lor de competenta teritoriala.

Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 – Art. 24.
Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor exercită competenţe partajate cu autorităţile administraţiei publice centrale privind:
c) învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia învăţământului special;
k) alte competenţe stabilite potrivit legii.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – Art. 61
 (2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Legea 215/2001 – Art 36
(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educatia;

Art. 45
(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.

Art. 115
(1) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin:
a) primarul emite dispozitii;
b) consiliul local adopta hotarari;
c) consiliul judetean adopta hotarari.

About the Author

Marian Topriceanu
Vezi profilul acestuia pe FACEBOOK

20 Comments on "Hotărâri absurde cu scrisori şi diplome în Consiliul Local Tecuci"

 1. giugleacarmen@yahoo.com e barbat giuglea carmen pe langa comentarii scrise de mine , mai are postura de a se ocupa cu diplome pe naspa adica false chiar si de asistenti asistente nu numai bacalaureate , un exemplu pe cineva recent chiar vecina mea din bloc de la aetajul 6 apartamentul 59 angajata in bagdasar arsene arsenie arsenii arseni si mai sint destule persoane si in sterilizare . la verificarea de rutina se descoperah .

 2. Marian Topriceanu | 15 august 2014 at 16:06 | Răspunde

  Poate ca sintagma „mari calitati” nu a fost cea mai potrivita dar imi mentin ideea ca exista profesori implicati politic care au facut si vor face lucruri bune la carma unitatilor scolare. Daca au culoare politica si sunt pusi acolo la comanda politica asta nu inseamna ca nu au calitati de buni manageri, poate nu sunt mari caractere asta e cu totul altceva, dar s-ar putea sa fie mult mai buni in a conduce o scoala, desi sunt patati, decat restul profesorilor onesti din acea unitate. Va rog nu va varsati frustrarile pe mine si cititi cu atentie. Nici macar nu aveti curaj sa va dati adevaratul nume si mai aveti si tupeul obraznic de a critica intr-un limbaj de toata jena. Nu inseamna ca daca esti un cadru didactic curat ca lacrima esti automat si un director excelent. Sper sa se revina cat de curand la forma veche cu concurs. Asa este corect. Dumneavoastra ce ati facut in ultimii ani ca Tecuciul sa functioneze bine. Eu ma pot lauda cu mai multe lucruri. Sper ca nu v-am jignit, daca sunteti un cetatean pur si simplu nemultumit de starea de lucruri din oras va inteleg dar eu n-am nicio vina si astept critici si cu alta ocazie dar va rog putina atentie la limbaj. Daca sunteti un postac de partid va doresc sanatate, mai mult nu comentez.

  • Nu pot să cred că nu i-ați recunoscut stilul….

   • Desigur, am recunoscut personajul. Dar , asa cum v-am obisnuit, nu cenzuram decat chestiunile grave. Marian Topriceanu a si raspuns la comentariu. O sa tinem sub control aceste iesiri. Va multumim pentru incredere!

 3. Invatamantul Romanesc ! Ha Ha HA ,e praf si pulbere si daca continua asa….. peste 20 de ani nu se mai duce nimeni la scoala. Facem scoala acasa cu parintii pe post de dascali.
  va dati seama cati bani economisim? Care sunt cheltuielile unui copil la scoala? de fapt cei mai multi bani se duc la pregatirea obligatorie ( ca daca nu il duci la pregatire…. e prost copilul) asa sunt catalogati copii in scolile din Tecuci daca nu cunoasteti acest fapt. Eu il cunosc si ca si ceilalti parinti am cotizat bani grei la pregatire. Cand nu il duceam la pregatire lua note de 5 si 6 si era facut prost, dupa ce il duceam la pregatire avea numai note de 10 si era destept foc ???
  Invatamantul Romanesc a ajuns o afacere, un SRL la negru unde evaziunea fiscala este asezata la loc de cinste. Alo DNA-ul sau ANAF-ul …. ? scuze, scuze… acestia vin doar la afaceristii corecti si de buna credinta care isi platesc la timp toate aberatiile de taxe si impozite…..

 4. Perversitate și ipocrizie ca la români în special aici în Tecuci rar mai vezi. Autorul în articol, ”aruncă cu vitriol” în primar, cu vorbe meșteșugite deontoloage zău, critică politicienii, adică le bagă mortul în casă spunând clar că la orice schimbare în administrația locală cine vine la putere schimbă diriguitorii de la școli după interesele de partid. Păi de aici și țața Veta din capul satului înțelege că e vorba de vechiul și permanentul PCR(adică Pile Cunoștințe și Relații). Ei și aici e aici, pentru că domnul Topriceanu face parte din aceiași gașcă de bulangii tecuceni, ca să nu intre în conflict cu `telectualii Tecuciului(sic) aruncă bomba să nu-i cadă trompa cu următoarea frază: ”În al doilea rând există o meteahnă de câţiva ani a sistemului educaţional românesc de a nu se organiza concursuri pentru ocuparea posturilor de directori pe motiv că n-a fost încă elaborată metodologia. Niciun partid aflat la putere n-a schimbat situaţia. Astfel că directorii sunt numiţi anual cu delegaţie şi schimbaţi din funcţie de către Inspectoratul Şcolar Judeţean la comandă politică aşa cum s-a întâmplat şi în cazul de faţă. Nimic nou sub soare. Asta nu înseamnă că cei numiţi nu pot fi persoane cu mari calităţi poate chiar cele mai nimerite pentru a manageria unităţile educaţionale.”
  Cu alte cuvinte cică fiecare partid s-a folosit de sinecura asta dată celor care l-au sprijinit în campanie, adică bulangiilor, dar vezi Doamne la sfârșit nea jurnalistul deontolog cică,(sic) ne amintește că cei numiți se poate să fie niște somități. Adică întâi îi scuipă și după aia îi linge. Băi față palidă care te dai jurnalist, te-a spălat sistemul pe creier?! Ce fraze ilogice pentru spălații pe creier compui frațicule. Păi dacă ar fi fost niște somități pline de calități nu s-ar fi coborât la gândirea comunistă de a aștepta sinecura de la partid. Și în primul rând un dascăl adevărat cu caracter se pișă pe orice sistem de partid și nici nu i-ar sprijini în vreun fel în campaniile de cretinizare a proștilor. Dar când tu te-ai făcut profesor că nu-ți plăcea munca la țară pe ogor este normal să ai un caracter de căkt, adică nici nu ai caracter și stai la pomana de slugă. De aia are Tecuci-ul primarul pe care îl are. Că are oameni de căkt. Are exact primarul pe care îl merită. Deocamdată văd că mata nea ziaristule o dai cu critica de gard, doar doar nu vei fi uitat la următoarea împărțire a cașcavalului în orașul ăsta de căkt.

 5. Domnule redactor, am citit pe declaratia de avere a domnului viceprimar ca beneficiaza de pensie de handicap gr.3. Din simpla curiozitate ce handicap are domnul vice?

 6. bacalu sandica | 14 august 2014 at 11:54 | Răspunde

  Ca functinar public, platit pe baza unei grile de salarizare uitate cad salariul minim pe economie era 600 lei, sa avansez trebuie sa sustin un examen, dupa ce in prealabil mi se scoate postul la concurs, beneficier de o crestere de 5 lei……Pe cad in invatamant …sa ajungi director nu-ti trebuie nici un exemen iar indemnizatia de conducere este de cel putin 200 lei….spuneti unde este corectitudinea

  • *functinar=functionar
   *cad=cand
   *sa avansez=ca sa avansez
   *exemen=examen
   Dupa gramatica deficitara cred ca esti de la Tepu sau ai facut scoala la Tepu.Cum ai ajuns functinar (sac!) public mai e nevoie sa te intrebam?

   • Mariuco lasa „functinaru public” in pace.O fi scris si el in graba,sa nu-l vada edilu’ ca scrie la gazeta concurenta. :)))

    Si in alta ordine de idei…pai cetatene Sandica daca nu-ti convine salariu de functionar,da-ti demisia si mergi sa lucrezi pentru un patron.Sa vezi in ce hal se munceste la privat in Tecuci pentru un salariu onorabil de 700-800 ron pe luna,indiferent ca ai sau nu studii superioare.Pui pariu ca te duci dupa doua luni si ii pupi mana lu’ Tuchel sa te primesca iar la „stat”?

 7. HA,HA,HA,nu mai poate Ciocanel,Sipoteanu,Gogu,doctoreasa Postea si restul ca au fost inlocuite dar in 2012 cand au fost instalate a fost bine – au uitat,au amnezie ce-i cu ele?HA,HA,HA

 8. Trandafir de Tecuci | 14 august 2014 at 09:53 | Răspunde

  Primarul Tecuciului nu va intelege niciodata ca de suferit din aceste „executii politice” au copiii si indirect parintii.Deci si el in calitate de parinte.Pentru ca una este echilibristica facuta de directorul Grecu in incercarea de a o scoate pe fiica primarului sefa de promotie si alta e viata reala cand -sa speram- va conta cu precadere pregatirea.Cea adevarata.Cel mai simplu ar fi sa lase profesorii sa-si faca meseria.N-o va face nici un politician.Din contra ii vor tenta in continuare cu functii in speranta unei iluzorii alegeri.Cercul e inchis.Are curaj cineva sa iasa din el?

 9. Saraca de ea ce se mai vaita, a venit si nenea Tuchel sa o sustina, dar cand au dat afara personalul din primaria in 2012 nu a fost la fel. Sunt niste personaje fara caracter, sxxxxi ale societatii ajunsi la putere, parveniti fara un minim bun simt.

  • Doamna Ciocăneală suferă….vai…dar când doamna Prof. Manuela Cepraga de la Bibliotecă a fost șantajată de țzucal să-și dea demisia pentru a fi înlocuită de o gospodină venită direct din bucătărie, unde era sindicalista, manager, director și liberal-țărănistă de la ,,Hogaș”? Băgase nasul în nisip…? Vai…doamna…!!!!!!!

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!