shopify
analytics tool

Doctorul Ioan Kopeţki (II)

În anul 1855 este amintit doar ca „doctorul Copeţchiul”[1], iar mai târziu, abia în anul 1857, semnează în calitate de „fizic al ţănutului”[2]. În această perioadă, dr. Kopeţki face parte din Comitetul Unionist din Tecuci, dar şi din comisia care se va ocupa de înfiinţarea spitalului local ( în august 1857, „cu prilejul trecerii prin târgul Tecuciului văzând târgul şi ţinutul cu totul lipsit de îndemânare pentru căutarea nevoilor care ar cădea în suferinţă de boale”, „prinţul caimacam” Nicolae Vogoride a hotărât „a clădi în acest târg o zidire încăpătoare de 25 persoane cu destinaţie de ospital”[3]. Viitorul stabiliment de binefacere avea „să poarte pentru totdeauna numele de ospitalul Logofătului şi Cavaler Costache Conachi şi să fie sub ospiţile gheneralicei epitropii a ospitalului Sf. Spiridon”[4] ). Pe 17 aprilie 1862, doctorul Kopeţki îi scrie unui oficial din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar că „personalul Administraţiei sanitare în district se compuni din mine şi un hultuitoriu cu o moşea de ocolul. Situaţia, deloc plăcută, se datorează lipsei de personal, medicul districtului, Kopeţki, îndeplinind mai multe sarcini: „ieu sunt medicul chirurgul, referentul, copistul a districtului de o lungime de 14 mili ... citeste articolul original