shopify
analytics tool

Din 2017 apare un nou tip de impozit forfetar. Ce firme îl vor plăti?

Impozit-forfetar-2016

Din 2017, în legislaţia fiscală românească va fi introdus un nou tip de impozit, potrivit unui proiect de act normativ adoptat marţi de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, şi care, pentru a intra în vigoare, mai are nevoie doar de promulgarea prin decret prezidenţial. Mai exact, este vorba despre fostul impozit forfetar, care se va aplica anumitor categorii de firme, indiferent de cifra de afaceri anuală sau numărul de salariaţi.

Proiectul privind impozitul specific unor activităţi a fost adoptat la mijlocul lunii februarie de Senat, iar marţi a primit votul decisiv al Camerei Deputaţilor, ceea ce înseamnă că, pentru a se aplica, documentul mai are nevoie doar de semnătura preşedintelui Klaus Iohannis.

Concret, proiectul de act normativ reglementează impozitul specific anual, adică impozitul datorat de contribuabilii care au anumite domenii de activitate.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017, noul sistem de impozitare, pe care autorităţile au încercat în repetate rânduri să-l introducă în legislaţia autohtonă, se va aplica firmelor româneşti care desfăşoară activităţi în sectorul turistic, restaurante şi alimentaţie publicăinclusiv microîntreprinderilor.

În forma adoptată de senatori, propunerea legislativă stabilea că noile prevederi nu se vor aplica şi microîntreprinderilor, întrucât acestea beneficiază deja, în baza prevederilor noului Cod fiscal, de anumite facilităţi . Totuşi, această exceptare a fost eliminată din cuprinsul documentului care va merge acum la promulgare, impozitul special urmând să se aplice hotelurilor, barurilor sau restaurantelor indiferent de mărimea cifrei de afaceri sau numărul de salariaţi.

Aşadar, vor fi obligaţi la plata impozitului specific acei contribuabili care, la finalul anului în curs, vor avea înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:

  • 5510 – ,,Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
  • 5520 – ,,Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”;
  • 5530 – ,,Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere’’;
  • 5590 – ,,Alte servicii de cazare”;
  • 5610 – ,,Restaurante’’;
  • 5621 – ,,Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”;
  • 5629 – ,,Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”;
  • 5630 – ,,Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Prin urmare, toate companiile care au cel puţin unul dintre cele opt coduri CAEN amintite, indiferent de cuantumul cifrei de afaceri, ponderea veniturilor obţinute sau numărul de angajaţi vor plăti, de anul viitor, impozitul specific, cu o singură condiţie: să nu se afle în stare de lichidare, aceasta fiind de altfel una dintre puţinele condiţii prevăzute în forma adoptată de senatori şi păstrată şi în forma finală a documentului, adoptată marţi de deputaţi.

Cum se va aplica impozitul specific unor activităţi?

Potrivit proiectului de act normativ, persoanele juridice române care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN menţionate mai sus vor plăti impozitul specific începând cuanul următor înfiinţării.

În cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz, acesta va rămâne în sistemul de impunere specific şi nu va mai datora impozitul specific începând cu semestrul următor, şi nu trimestru, aşa cum scria în forma adoptată de Senat. De asemenea, dacă perioada de inactivitate va înceta în cursul anului, atunci contribuabilul va datora impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate.

În altă ordine de idei, reglementările proiectului legislativ stabilesc că firmele care au mai multe unităţi vor putea determina impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecarei unităţi calculat conform formulei corespunzătoare codului CAEN. Dispoziţiile citate mai prevăd că în cazul în care autorităţile competente retrag definitiv autorizaţia tehnică/autorizaţia de funcţionare a firmelor pentru toate activităţile corespunzătoare codurilor CAEN (eligibile pentru plata impozitului specific), acestea ar putea deveni plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei.

În acelaşi timp, pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, impozitul specific s-ar putea recalcula în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, şi modificarea impozitului specific în cursul anului, se menţionează în proiectul de act normativ aprobat de Parlament.

În situaţia în care, în cursul unui an, intervin modificări datorate începerii unei alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN, precum şi în cazul în care în cursul anului se înfiinţează o nouă unitate, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii urmează să recalculeze, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an.

Impozitul specific se va plăti până la data de 25 a lunii următoare semestrului pentru care este datorat

Declararea şi plata impozitului specific se vor efectua semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului pentru care se datorează impozitul. Astfel, suma de plată va reprezenta o jumătate din impozitul specific anual.

În forma adoptată de Senat scria că plata se va face trimestrial şi suma de plată va reprezenta o pătrime din impozitul specific anual.

Excepţie de la această regulă vor putea face contribuabilii care încetează să existe în cursul anului. Mai exact, aceştia urmează să declare şi să plătească impozitul specific până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare.

Totodată, proiectul de act normativ prevede reguli de aplicare şi pentru contribuabilii care doresc să îşi schimbe sistemul de impozitare.

Mai exact, persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor urmează să comunice organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.

În cazul în care, la data de 31 decembrie, inclusiv, firmele nu mai îndeplinesc condiţiile obligatorii pentru plata impozitului specific, atunci vor comunica organelor fiscale teritoriale ieşirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

Aplicarea impozitului specific în cazul desfăşurării altor activităţi şi realizării altor venituri, modificată

În forma aprobată de Senat era stipulat că, în situaţia în care, în cursul anului, contribuabilii desfăşoară şi alte activităţi decât cele corespunzătoare codurilor CAEN (eligibile pentru plata impozitul specific), aceştia vor datora un impozit specific de 3%, aplicat asupra diferenţei dintre totalul veniturilor realizate din aceste activităţi şi veniturile eligibile pentru plata impozitului specific. Şi această prevedere a fost însă eliminată, pentru a nu exista discriminări, aşa cum este explicat în motivarea amendamentelor propuse şi adoptate de deputaţi.

Prin urmare, potrivit noilor dispoziţii, contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi care realizează venituri şi din desfăşurarea altor activităţi decât cele corespunzătoare complexului hotelier vor aplica sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de noul Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie.

Sursa: avocatnet.ro

Fii tu primul care comentează on "Din 2017 apare un nou tip de impozit forfetar. Ce firme îl vor plăti?"

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*

error: Content is protected !!