shopify
analytics tool

Biblioteca Municipala Ştefan Petică

Biblioteca municipala Stefan Petica TecuciStr. Republicii nr. 11
Stimulaţi de iniţiativa bârlădenilor, un grup de intelectuali entuziaşti din Tecuci, în frunte cu Constantin Gheorghiu, Al. Lascarov-Moldovanu şi Constantin Petraş, va pune, în toamna anului 1907, bazele primei „biblioteci publice a oraşului Tecuci”, ale cărei colecţii proveneau numai din donaţii. Din lipsa fondurilor, după trei ani, instituţia a trebuit să-şi înceteze activitatea.  O altă tentativă de fundare a unei biblioteci aparţine comitetului Ateneului Cultural „Ştefan Petică” care, în anul 1924, a reuşit să creeze, totuşi, o bibliotecă publică, cu un fond de 2.461 volume, ce au fost puse la dispoziţia celor interesaţi până în anul 1927.  In baza indicaţiilor formulate în ordinul circular nr. 27.369 al Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, pe data de 12 septembrie 1931, în sala de recepţie a Primăriei, profesorii din învăţământul liceal, întruniţi într-o consfătuire de lucru, vor decide înfiinţarea unei biblioteci comunale, în scopul „luminării populaţiunei nevoiaşe, care n-are putinţă materială să-şi cumpere cărţi, reviste etc. pentru citit.”
Cu acest prilej, au fost împuterniciţi să se ocupe de organizarea noii biblioteci profesorii de limba română: Nelly Popovici, Măria Vartic, Constantin Solomon şi Elena Rută.
Pentru că Ateneul Cultural îşi încetase activitatea, cărţile din biblioteca sa vor fi cedate Bibliotecii Comunale abia înfiinţate.
Neavând de la bun început un local corespunzător şi nici un bibliotecar plătit, biblioteca va funcţiona numai cu numele, colecţiile sale rămânând închise într-o cameră de-a Primăriei. De abia la 1 aprilie 1935, Biblioteca Comunală se instalează, alături de Muzeul de Arheologie, în clădirea donată de familia Cincu.
In primăvara anului 1937, putem spune că tânăra instituţie întrunea cu adevărat condiţiile propice bunei sale funcţionări. Fondurile de carte, organizate şi fixate în întregime de către bibliotecarul custode, erau, în sfârşit, puse la îndemâna cititorilor doritori de lectură „în toate zilele de
lucru şi sărbătoare”.
Diriguitorul acesteia, avocatul Vasile S. Radu, voind să sporească resursele bibliotecii, apelează la instituţii de cultură, la edituri şi chiar la unele personalităţi ale ţării, cerându-le să doneze cărţi pentru biblioteca abia pornită pe făgaşul său. Astfel, în anul 1940, numărul publicaţiilor se cifra, deja, la peste 9.000volume. Din nefericire, toate acestea nu se împrumutau acasă, ele trebuind a fi lecturate doar pe loc.
Spre sfârşitul războiului, fondul cel mai de preţ al bibliotecii, alcătuit din cărţi vechi, ediţii princeps, manuscrise, lucrări de artă, arhiva şcolilor din secolul trecut ş.a., aflându-se evacuat cu un vagon lângă Bucureşti, a căzut pradă flăcărilor cauzate de explozia unei bombe.
De la 18 decembrie 1955, când s-a mutat în str. Republicii, mai întâi în clădirea de la nr. 9, mai apoi, în cea de la nr. 11, instituţia capătă denumirea de Bibliotecă Centrală Raională, preluând şi sarcina îndrumării activităţilor bibliotecilor comunale din raionul Tecuci. Acest prerogativ va înceta din anul 1968, când devine Biblioteca Municipală, menirea sa fiind aceea de a satisface nevoile de lectură ale populaţiei oraşului. De la 28 octombrie 1994, instituţia poartă numele scriitorului Ştefan Petică.
De la an la an, colecţiile şi numărul cititorilor se află în plină creştere. Astfel, la sfârşitul anului 2000, existau 120.000 documente inventariate, 6.269 cititori înscrişi şi peste 160.000 cărţi împrumutate.
Valoarea colecţiilor instituţiei a sporit şi prin achiziţionarea biblioteciii cărturarului tecucean Constantin Solomon, care conţine numeroase valori de patrimoniu, între care şi un exemplar al Cărţii româneşti de învăţătură” (1643) a lui Varlaam, apărută la Iaşi. In anul 1994, distinsul profesor universitar Anghel Rugină, din S.U.A., a donat bibliotecii 361 volume de o deosebită valoare.
Biblioteca Municipală posedă trei secţii de împrumut la domiciliu (una de adulţi, una pentru copii şi o alta de carte în limba franceză) şi o sală de lectură cu 56 locuri. Specialiştii instituţiei acordă o deosebită atenţia creării unor instrumente capabile să le înlesnească cititorilor accesul la informaţii privind localitatea. In acest sens, s-au realizat câteva biobibliografii ale personalităţilor tecucene, un fişier tematic „Scrieri despre Tecuci”, o Cronologie a principalelor evenimente şi o fototecă.
Instituţia s-a remarcat, în ultimele decenii, prin evantaiul bogat şi diversificat al manifestărilor sale cultural-artistice şi educative („Artis”¬club, „Zilele bibliotecii”, „Interferenţele artelor”, Concursul de creaţie literară „Iubirea” ş.a.), precum şi prin unele demersuri moderne audiovizuale inspirate de creaţiile de excepţie ale literaturii naţionale, preocupări care i-au adus numeroase distincţii şi aprecieri.

Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 5, Tecuci
Tel: 0236/811454
Site: bibtec.3x.ro/index.php
Mail: office@bibtec.ro

Fii tu primul care comentează on "Biblioteca Municipala Ştefan Petică"

Fii sociabil! Scrie şi tu un comentariu.

Your email address will not be published.


*


*